19 C
Pristina
Wednesday, June 19, 2024

Publikohet propozimi i Kurtit

- Advertisement -

Propozimi i plotë i Kurtit, siç e publikoi Kanal 10:

- Advertisement -

Aneksi: Miratimi i Deklaratës për personin e zhdukur ( e përfunduar prej të dy palëve).

Neni 7:

- Advertisement -

Marrëveshja për prezantimin e draft Statutit nga ekipi menaxhues (i përfunduar nga Kosova).

Neni 2:

Përfaqësuesi i Lartë i BE-së paraqet marrëveshjen për rrugën e normalizimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe aneksin e zbatimit me Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së dhe informon Këshillin e Sigurimit të OKB-së dhe informon Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së se të dy palët janë pajtuar me parimet e përcaktuara në Kombet e Bashkuara. Karta, respektimi i integritetit territorial përkatës dhe trajtimi i palës tjetër si anëtarë të barabartë të bashkësisë ndërkombëtare, e cila e zëvendëson nevojën për përdorimin e yllit dhe përfaqësimin e UNMIK-ut në forumet rajonale. Të dyja palët sillen, trajtojnë dhe deklarojnë publikisht se i zhvillojnë marrëdhëniet ndërkombëtare me njëra-tjetrën në bazë të parimeve të parashikuara në Kartën e OKB-së dhe e trajtojnë palën tjetër si anëtarë të barabartë të bashkësisë ndërkombëtare.

- Advertisement -

Neni 1:

Njohja e dokumenteve respektive dhe simboleve kombëtare. Procedurë e brendshme ligjore për zbatimin e njohjes së dokumenteve respektive dhe simboleve kombëtare, përfshirë pasaportat, diplomat, targat e automjeteve dhe vulave doganore, të lëshuara brenda juridiksionit të pranuar.

Nenet 1, 7 dhe 10:

Nisja e një procesi negociues mbi Statutin e instrumentit të vetëmenaxhimit të serbëve të Kosovës.

Nenet 2 dhe 3:

Palët do të përmbahen nga çdo kërcënim apo përdorim i forcës apo të përfshihen në çfarëdo praktike të përdorimit të forcës ndaj njëra-tjetrës, në pajtim me Kartën e OKB-së. Palët përmbahen nga mos-intervenimi në çështje të brendshme inter se dhe njohin juridiksionin reciprok në territoret respektive. Marrëveshja zyrtarizon heqjen dorë nga Serbia nga të gjitha pretendimet territoriale ndaj territorit dhe kufijve të Kosovës dhe palët pajtohen për demarkim të kufirit në një periudhë dy-vjeçare.

Nenet 4 dhe 5:

Ndërmerren hapa thelbësorë në lidhje me anëtarësimin dhe statusin e vendit kandidat të Kosovës në BE, për anëtarësim në Këshill të Evropës, për nënshkrim të programit të Partneritetit për Paqe me NATO-n dhe drejt njohjeve të mbetura. Në komunikim zyrtar me të gjitha organizatat ndërkombëtare, Serbia i ndalon të gjitha pengesat ndaj anëtarësimit të Kosovës në çdo organizatë ndërkombëtare, ku përjashtohet votimi kundër, si dhe lobimi publik, direkt, indirekt, apo në formë konfidenciale, përfshirë përmes palëve të treta në këtë drejtim. Shefi i BE-së Borrell nënshkruan letër dëshmie që konfirmon mos-pengimin nga Kosova dhe Serbia ndaj proceseve të tyre respektive për pranim në BE. Shtetet anëtare të BE-së do të njoftohen për dokumente të tilla ligjërisht detyruese.

Nenet 7 dhe 10:

Përfundimi i negociatave për Statutin e instrumentit për vetëmenaxhim për serbët e Kosovës.

Nenet 1 dhe 2:

Kosova dhe Serbia zbatojnë bashkëpunimin normal dhe për fqinjësi të mirë dhe angazhohen në komunikim të rregullt qeveri-qeveri për të ndjekur raporte miqësore bilaterale. Të dyja palët miratojnë sjelljen e duhur ndërshtetërore dhe fjalori i zyrtarëve publikë duhet të pasqyrojë në letrën dhe frymën e Marrëveshjes Bazike, duke përfshirë përmirësimin që t’i referohen Kosovës dhe Serbisë dhe të ndërpresin referencën për Prishtinë dhe Beograd apo me ndonjë emërtim tjetër. Të dyja palët marrin një qëndrim miqësor dhe ndërpresin çdo përpjekje përçarëse ose dëmtuese të palës tjetër në të gjitha fushat, përfshirë bojkotimin e ngjarjeve ndërkombëtare. Fundi i çdo përdorimi të asimetrisë në nivel dypalësh dhe shumëpalësh – përfundimi i përdorimit të fusnotës.

Nenet 7 dhe 10:

Sigurimi i qëndrueshmërisë ligjore të statutit duke miratuar dekrete dhe rregullore përkatëse, të cilat do të shqyrtohen nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës.

Nenet 1, 2, 3 dhe 10:

Strukturat ilegale të financuara nga Serbia të cilat operojnë në territorin e Kosovës janë çmontuar. Shërbimet që përbëjnë përgjegjësi komunale do të kalojnë në komunat e Kosovës në përputhje me ligjin e Kosovës, nëse është e përshtatshme dhe ligjore. Komunat pastaj mund të fillojnë të bashkëpunojnë përmes partneriteteve në ofrimin e përbashkët të atyre shërbimeve që ata i konsiderojnë relevante në përputhje me ligjin e Kosovës dhe konventat e Këshillit të Evropës.

Neni 10:

Sekuencimi i implementimit të detyrimeve përkatëse që rrjedhin nga marrëveshjet e kaluara të dialogut që mbeten të vlefshme dhe detyruese.

Neni 8:

Janë bërë rregullimet praktike për shkëmbimin e misioneve të përhershme dhe vendosen misionet.

Neni 7:

Formalizimi i statusit të Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë dhe sigurimi i nivelit të fortë të mbrojtjes së objekteve të trashëgimisë fetare dhe kulturore serbe, në përputhje me modelet ekzistuese evropiane.

Neni 6:

Ngritja e grupeve të veçanta të punës të kryesuara nga BE dhe përfundimi i kornizave negociuese për marrëveshjet dypalëshe të përmendura në nenin 6 (b) të Marrëveshjes dhe përfundimi i marrëveshjeve prioritare për bashkëpunimin dypalësh për (a) heqjen e barrierave ekonomike, (b) rifillimin e transporti hekurudhor ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe (c) bashkëpunimi i drejtpërdrejtë ndërmjet agjencive të zbatimit të ligjit dhe vazhdimi i lidhjes së marrëveshjeve në të gjitha fushat tjera të parapara në të.

Neni 9:

Organizimi i konferencës së donatorëve; përgatitjen e një projekti të përbashkët nga palët.

Neni 6:

Miratimi i kornizës dhe parimeve dhe fillimi i procesit formal të dialogut drejt një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

- Advertisement -
Lajmet e fundit
- Advertisement -
Lajme të lidhura
- Advertisement -