9.5C
Pristina
26 Shkurt, 2021 - 22:32

Kur fillon Ramazani 2021?

Kur fillon Ramazani 2021? Agjërimi i Ramazanit, vlerat dhe kushtet.Agjërimi është prej adhurimeve të vjetra ku e njohën të gjitha fetë qiellore.

Të gjitha legjislaturat e shpallura prej Zotit agjërimin e kishin pjesë të asaj feje.

Allahu në ajetin Kuranor që e obligon agjërimin për muslimanët, tregon se agjërimi ishtë adhurim edhe i popujve të mëparshëm duke thënë: = O ju të cilët keni besuar, u është bërë juve obligim agjërimi,ashtu siç ishte obligim edhe për ata që ishin para jush, që ju të bëheni të devotshëm =.

Me agjërimin nënkuptojmë: Ndërprerjen e ushqimit dhe të pijes, prej kohës së syfyrit e deri në iftar me ditë të caktuara.

Agjërimi është kusht prej pesë kushteve të fesë islame, që çdo besimtar duhet të agjëron duke filluar prej moshës së pjekurisë ( pubertetit ).

Me Agjërim obligohen vetëm njerëzit që kanë hyrë në pubertet, që janë mentalisht të shëndoshë, që nuk janë të sëmurë me sëmundje që ua pamundëson agjërimin, dhe ata që nuk janë në udhëtim.Ndersa dita e pare e Ramazanit per vitin 2021 eshte me 13.04.2021 Allahu na mundesofte me prite.

Të fundit

Të tjera nga rubrika